Copyright en Privacy

Auteursrecht

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Egberts Rubber en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Egberts Rubber, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Egberts Rubber heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Egberts Rubber is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Privacy

Egberts Rubber respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de website van Egberts Rubber. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Egberts Rubber gebruikt cookies voor Google Analytics. Deze cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Indien U vragen mocht hebben over het privacybeleid van Egberts Rubber dan kunt U een e-mail sturen naar info@egberts-rubber.nl.

Almelo, november 2017